Beomarket Group doo - kompanija koja je vlasnik sajta www.svezaauto.net

O našoj kompaniji

 Naziv firme  "BEOMARKET GROUP" d.o.o.
 PIB- Poreski identifikacioni broj  107708773
 Matični broj  20856432
 Šifra delatnosti  4532
 Obveznik PDV-a  Da
   
 Sedište firme  
 Mesto, opština i poštanski broj  Beograd, Rakovica, 11090
 Ulica i broj  Ljubomira lvkovića Šuce 28
   
 Email adrese  office@beomarket.rs;  autodelovi@beomarket.rs
 Web sajtovi  www.beomarket.rs ;  www.svezaauto.net
   
 Veleprodaja i maloprodaja BG02  
 Mesto, opština i poštanski broj  Beograd, Zvezdara, 11000
 Ulica i broj  Jovanke Radaković 21
 Kontakt telefon  (+381 11) 342-98-38              (+381 60) 342-98-38